АНОНС:

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики

Звіт про здійснення регуляторної діяльності

Кам’янець-Подільською міською радою та виконавчим комітетом

Кам’янець-Подільської міської ради у 2015 році

 

Реалізація державної регуляторної політики у 2015 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», методичних рекомендацій Державного комітету України щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів та щодо проведення аналізу регуляторних актів від 13.01.2011 №2, указами Президента України, іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання. З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів в місті;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення прискореного перегляду регуляторних актів;

- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

 

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики рішенням міської ради від 09.12.2014 № 10/73 та рішенням виконавчого комітету від 27.11.2014№ 1287 затверджено плани діяльності проектів регуляторних актів Кам’янець-Подільської міської ради та виконавчим комітетом відповідно.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2015 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 3 пунктами та 8 пунктами було доповнено план діяльності виконавчого комітету. Прийняті плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів публікувались в газеті «Кам’янець-Подільський вісник» та на офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика».

 

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

У розділі «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Кам’янець-Подільської міської ради розміщено Реєстр власних регуляторних актів з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесені зміни та доповнення до них. Постійно забезпечується підтримка Реєстру в актуальному стані.

Станом на 01.01.2016 в місті налічується 56 діючих регуляторних актів, з них:

- 22 - прийнятих міської радою;

- 34 - прийнятих виконавчих комітетом.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на регулювання відносин в сфері реклами, встановлення тарифів, податків та зборів, запровадження правил торгівлі на ринках, посилення профілактичного впливу.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

 

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2015 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети міської ради «Кам’янець-Подільський вісник» та офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.

Протягом 2015 року міською радою затверджено 2 регуляторних акта:

-від 30.06.2015 №2/86 «Про затвердження положень про місцеві податки і збори в м. Кам’янці-Подільському»;

-від 23.12.2015 № 27/4 «Про впорядкування організації та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Кам’янця-Подільського в новій редакції»;

 

Протягом 2015 року виконавчим комітетом міської ради затверджено 5 регуляторних актів:

-від 15.01.2015 №33 «Про встановлення регульованого тарифу на перевезення пасажирів в автобусах пасажиромісткістю до 22 посадочних місць і більше, які працюють у звичайному режимі руху, у міському сполученні для КП «Комунтранссервіс»;

-від 30.04.2015 №489 «Про затвердження тарифів на послуги стоянки»»;

-від 24.06.2015 №677 «Про затвердження Положення про надання платних послуг Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою та встановлення вартості послуг»;

-від 02.07.2015 №727 «Про затвердження цін на роботи(послуги), що виконуються Трудовим архівом міста Кам’янця-Подільського на договірних засадах»;

-від 09.07.2015 №747 «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні для КП «Міськтепловоденергія»;

Проведення прискореного перегляду регуляторних актів

Відповідно до Закону України від 14.12.2010 №2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», яким передбачено проведення прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування. На виконання вказаного Закону розпорядженням Кам’янець-Подільського міського голови від 25.04.2014 № 201-р створено робочу комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів.

 

Залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковості і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність – на сторінках газети «Кам’янець-Подільський вісник» та на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради у розділі «Регуляторна політика», постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Кожен регуляторний акт проходить громадські обговорення. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяє підвищенню ефективності дії регуляторного акту, прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого самоврядування.


Навігація
Кам'янецька Петиція
lorem