АНОНС:
 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець-Подільська ОДПІ,  інформує платників податків щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу, отриманого фізичною особою від надання в оренду земельного паю юридичній особі.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України (далі-ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у законодавчому порядку( п. 170.1 ст. 170 ПКУ).
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Податковий агент (орендар) при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді орендної плати зобов’язаний  утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % ( пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170  та  п. 167.1 ст. 167 ПКУ).
Зауважимо, що з оподаткованого доходу утримується  військовий збір,  ставка якого становить 1,5 %  об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

                

 • Новини податкового законодавства
 • 0
Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс), об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
Враховуючи викладене, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, а саме:
- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т. ч. відсотки банку);
- виручка в натуральній (негрошовій формі);
- суми штрафів і пені, отримані від інших суб'єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.
Таким чином, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - Книга).
Стосовно порядку відображення в Книзі операцій з повернення коштів замовнику та зменшення розміру доходу на такі суми, повідомляємо наступне.
Відповідно до п. 177.10 ст. 177 розділу IV Кодексу, фізичні особи - підприємці зобов'язані вести Книгу та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Наказом Міндоходів від 16.09.2013 N 481 затверджено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - Порядок).
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку).
Розглянемо в якому порядку  заносяться  до Книги відомості ( п. 6 Порядку):
1)    у графі 1 зазначається дата запису;
2)    у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
3)    у графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;
4)    графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);
5)    у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов'язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;
6)    у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня;
7)    у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;
8)    у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо;
9)    у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).
      
              Сектор організації роботи Кам'янець-Подільської ОДПІ

 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець-Подільська ОДПІ звертає увагу щодо відповідальності за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового  збору до  державного бюджету.  
Згідно з п. 1.5 п. 16і підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, від-повідальними за утримання (нара¬хування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначе¬ні у ст. 171 цього Кодексу, зокрема особою, відповідальною за нараху¬вання, утримання та сплату (пере¬рахування) до бюджету збору з до¬ходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника подат¬ку, а з інших доходів — податковий агент.

 • Новини податкового законодавства
 • 0
Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб (далі - ЄДР).
Після надходження до контролюючих органів відомостей з ЄДР про відокремлені підрозділи юридичної особи такі підрозділи підлягають взяттю на облік.
Статтею 63 Податкового кодексу України передбачено, що обов’язок платників податків повідомити про всі об’єкти оподаткування відповідні контролюючі органи за основним та неосновним  місцем обліку.

 • Новини податкового законодавства
 • 0
Фахівці  Кам’янець-Подільської ОДПІ працюють  у напрямку зменшення такого негативного поняття, як «тіньова економіка». Проте, на жаль, є випадки недотримання податкового законодавства, як із сторони роботодавця, так і із сторони працівників.
Прикро, але у нелегальних відносинах програють обидві сторони: роботодавець, не сплачуючи податків – порушує податкове законодавство, а працівник  позбавляє себе  соціальних гарантій.
Шановні громадяни, звертаємося до  Вас  щодо працевлаштування на легальній основі!


 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець-Подільська ОДПІ,  нагадує громадянам  міста та району  щодо надання пільг зі сплати податку на нерухомість.
Пільги з податку (що сплачується на відповідній території) з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, встановлюють сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад (пункт 266.4. статті 266 Податкового кодексу України).
Отже, база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)- на 180 кв. метрів.
 
 
 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець - Подільська ОДПІ нагадує суб’єктам господарювання, що з 1 січня 2016 року Законом України від 25.12.15 № 928-VIII "Про Державний бюджет на 2016 рік" встановлено розмір  мінімальної зарплати  та прожиткового мінімуму у місячному розмірі  для працездатних осіб  з 1 травня - 1450 грн.
Виходячи з цього максимальний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, дорівнює 1930 грн., тобто відповідно до  пп. 169.4.1 п.169.4 ст.169  Податкового кодексу України, прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2016 року,  помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.      


 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець - Подільська ОДПІ  нагадує платникам податків, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (п.п. 14.1.129 прим. 1 п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового  кодексу України).
Отже визначено, що будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
- житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
- прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
- квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
- котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
- садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
- дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.


 • Новини податкового законодавства
 • 0
Кам’янець - Подільська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 року № 308, який набув чинності 15.04.2016 року, внесено деякі зміни в Порядок обліку платників єдиного внеску, затверджений його наказом від 24.11.14 р. № 1162.
Зокрема, у разі зняття з обліку платника ЄСВ у зв’язку з його припиненням орган фіскальної служби надсилатиме відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ безпосередньо суб’єкту державної реєстрації. Це відбуватиметься до завершення строку, відведеного для заявлення кредиторами своїх вимог, та у день отримання запиту від останнього.  Форма № 11-ЄСВ запроваджена замість довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ.


Навігація
Кам'янецька Петиція
lorem