АНОНС:
 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 114/66

В. о. голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
Хіврічу Ю.Є.

ЗВЕРНЕННЯ

У зв’язку з прийняттям тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які вступили в дію з 01 липня 2014 року серед населення нашого міста склалася надзвичайно велика напруга.
Із набранням чинності Закону України «Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» від 09.07.2010 року № 2479-VI знято з органів місцевого самоврядування повноваження в частині встановлення тарифів на централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
В місті проживає близько 25 тисяч пенсіонерів, 19 тисяч студентів, майже 15 тисяч дітей шкільного та дошкільного віку, це ті категорії населення, які забезпечені мінімальним прожитковим мінімумом.
Збільшення тарифів на основні життєво необхідні послуги призведе до критичного зубожіння населення, збільшить заборгованість за надані послуги, що в свою чергу призведе до неспроможності комунальним підприємством покривати понесені витрати і розраховуватись за енергоносії.
Така перспектива надзвичайно хвилює міську владу.

 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 115/66

Прем’єр- міністру України

ЗВЕРНЕННЯ
щодо врегулювання на законодавчому рівні питання можливості розміщення вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій та територій, на яких ведеться Антитерористична операція

Ситуація яка склалася в Україні вкрай усіх турбує і ми, як представники влади, зобов’язані вживати усіх заходів по соціальній адаптації громадян України, постраждалих в результаті збройної агресії Російської Федерації.
 Усі громадяни, які прибули до міста Кам’янець-Подільський взяті під соціальний супровід та адаптовані в нове соціальне середовище.
Однак, враховуючи події Антитерористичної операції на Сході України та з метою надання допомоги у розселенні громадянам, які цього потребують, існує потреба у Вашому сприянні розв’язання даного питання.
 В місті здійснює діяльність територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Довголіття» (далі Центр), що надає різні види соціальних послуг. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 113/66

Голові Верховної Ради України
О.Турчинову

Прем’єр міністру України
А. Яценюку

З В Е Р Н Е Н Н Я

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.06.2014 № 928 встановлено граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, який становить 4724,00 грн. за 1000 м3, а з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу тариф складає 6208,18 грн. за 1000 м3.
Постановою НКРЕ від 13 липня 2010 року № 813 для населення встановлено граничний рівень ціни на природний газ у сумі 1309,20 грн. з урахування всіх затрат.
Зазначені граничні тарифи на газ безпосередньо впливають на формування тарифів на теплову енергію, яка споживається бюджетними установами та населенням міста.
Різниця між тарифами на теплову енергію для бюджетних установ та населення в місті Кам’янці-Подільському становить 802,31 грн. з ПДВ. При встановленні рівнозначних тарифів для населення та бюджетних установ міста при споживанні останніми теплової енергії у кількості 19,1 тис. Гкал в опалювальний період, економія коштів міського бюджету могла б становити – 15 363,9 тисяч гривень.

 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 108/66

ЗВЕРНЕННЯ
Кам'янець-Подільської міської ради до Кабінету Міністрів України
та Міністерства фінансів України щодо погашення зобов’язань по кредиту

У 2010 році міською радою підтримано участь комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (рішенням сесії міської ради № 101 від 16.02.2010) в спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекті «Розвиток міської інфраструктури». Загальна сума позики за додатковою угодою № 28010-02/21-2 від 15.08.2012 року складає 5 143 333,0 дол. США. Погашення позики і відсотків здійснюється в національній валюті за діючим курсом НБУ на дату погашення в два терміни: до 15 квітня і до 15 жовтня рівними частинами. Останній термін погашення – 15.10.2025 року.

 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 116/66

Прем’єр-міністру України


ЗВЕРНЕННЯ
щодо врегулювання на законодавчому рівні питання можливості розміщення вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій в будівлях раніше розформованих військових частин міста Кам’янець-Подільський


Ситуація яка склалася в Україні вкрай усіх турбує і ми, як представники влади, зобов’язані вживати усіх можливих та неможливих заходів для забезпечення миру, стабільності та безпеки жителів та осіб, які прибули до міста Кам’янець-Подільський.
Військові дії  Антитерористичної операції на Сході України змушують нас відшуковувати резерви житлових приміщень, куди б можна було розміщувати вимушених переселенців та сприяти у розв’язанні їх соціально-побутових питань.

 • Звернення міської ради
 • 0
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 66 сесії міської ради
08.07.2014 № 107/66

ЗВЕРНЕННЯ
Кам'янець-Подільської міської ради до Хмельницької обласної ради
та Міністерства фінансів України щодо виділення додаткових коштів
для забезпечення захищених статей видатків міського бюджету

Фінансовий ресурс міського бюджету передбачений на 2014 рік, в першу чергу спрямований на забезпечення виплати заробітної плати та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. При затвердженні міського бюджету даний фінансовий ресурс не забезпечив в повній мірі потребу в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дефіцит коштів на дані цілі становив при затвердженні міського бюджету на 2014 рік в загальній сумі 20573,2 тис. гривень. При затвердженні міського бюджету на 2014 рік видатки на заробітну плату передбачені в середньому на 11 місяців, енергоносії – 77,6 % від розрахункової потреби.
З метою економії бюджетних коштів головними розпорядниками коштів розроблено та затверджено заходи щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету, але їх недостатньо.
Дотримавши вимоги законодавства в частині приведення мережі та чисельності працівників бюджетних установ у відповідність до кошторисних призначень на 2014 рік, ми збільшимо рівень безробіття, який і так зріс в зв'язку з фінансово-економічною кризою. Рівень заробітної плати в поточному році для більшої частини працівників бюджетних установ залишився на рівні минулого року, при тому, що постійно відбувається зростання цін на продукти харчування, медикаменти, зростання тарифів на комунальні послуги, тому відмінивши доплати і надбавки необов'язкового характеру також підвищимо рівень соціальної напруги в місті.

 • Звернення міської ради
 • 0
Голові  Хмельницької обласної державної адміністрації


Звернення
щодо розгляду питання об’єднання стаціонарної допомоги міста Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району


В Україні збереглася система організації медичного обслуговування, яка існувала в Радянському Союзі. Використання наявних ресурсів відзначається вкрай низькою ефективністю. В умовах надзвичайно обмеженого фінансування галузі продовжується зсув структури надання медичної допомоги в бік відносно дорогих її видів – стаціонарного лікування і спеціалізованої амбулаторної допомоги. Все це призводить до ще більшого загострення проблем доступності і своєчасності медичного обслуговування, породжених нерегульованою платністю медичної допомоги при низькій платоспроможності населення, особливо серед сільських жителів.
Стаціонарна допомога є найбільш витратним видом медичної допомоги, тому підвищення ефективності використання ресурсів у стаціонарному секторі є надзвичайно важливою проблемою.
Реформаторські зусилля в секторі стаціонарної допомоги в останні роки були зосереджені на скороченні, переважно адміністративними методами, занадто роздутого ліжкового фонду, однак загальна ефективність стаціонарних служб змінилася мало. Була досягнута незначна економія заробітної плати, але основні витрати (утримання будівель, комунальні послуги та інше) практично не змінилися. Як і раніше, близько 90 % ресурсів витрачається на коштовні і не завжди ефективні види медичної допомоги. Позитивного впливу на здоров’я населення внаслідок подібного реформування також не спостерігалося, оскільки скорочення ліжок відбувалося без відповідного реформування (зміни ролі) системи первинної медико-санітарної допомоги. Не було здійснено кроків в напрямку збільшення доступності соціальної допомоги.

 • Звернення міської ради
 • 0
Голові Верховної Ради України
Прем'єр-міністру України


Звернення
щодо врегулювання на законодавчому рівні питання переходу від існуючої системи компенсацій перевізникам до адресних дотацій громадянам, які мають право пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування

В місті Кам’янці-Подільському Хмельницької області проживає 102 тис. осіб, із них 28 тис. осіб пільгової категорії, які згідно з чинним законодавством мають право на пільговий проїзд міським пасажирським транспортом.
Право на пільговий проїзд мають наступні громадяни:
- ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни);
- особи, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;
- ветерани праці;
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани військової служби;
- вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ;
- ветерани органів внутрішніх справ;
- особи, звільнені з військової служби;
- реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- діти війни;
- діти з багатодітних сімей.

 • Звернення міської ради
 • 0
Звернення
Кам'янець-Подільської міської ради до Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо виділення додаткових коштів для забезпечення захищених статей видатків міського бюджету

Фінансовий ресурс міського бюджету передбачений на 2014 рік, в першу чергу спрямований на забезпечення виплати заробітної плати та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. При затвердженні міського бюджету даний фінансовий ресурс не забезпечив в повній мірі потребу в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дефіцит коштів на дані цілі становив при затвердженні міського бюджету на 2014 рік в загальній сумі 20573,2 тис. гривень. При затвердженні міського бюджету на 2014 рік видатки на заробітну плату передбачені в середньому на 11 місяців, енергоносії – 77,6 % від розрахункової потреби.
З метою економії бюджетних коштів головними розпорядниками коштів розроблено та затверджено заходи щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету, але їх недостатньо.

Навігація
Кам'янецька Петиція
lorem